Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling bepalingsmethode geluid installaties warmte- en koudeopwekking

Reactie

Naam Techneco Energiesystemen BV (M.C. Beekman)
Plaats Delft
Datum 13 mei 2020

Vraag1

U kunt reageren op de tekst van de conceptregeling en de bijbehorende toelichting.
Het commerciële belang is groot en het vrij laten van fabrikanten in het opgeven van de maximale geluidscapaciteit zal dus zeer waarschijnlijk leiden tot ongewenst gedrag: wie 'durft' de laagste waarde op te geven en komt daar in de praktijk nog mee weg. Om een eerlijk vergelijk te maken, zullen metingen verricht moeten worden onder vastgestelde condities. Om de kosten niet onnodig hoog te laten worden, dienen de metingen uitgevoerd te worden tijdens testen die toch al gedaan (moeten) worden. Ons voorstel is dus om een regel op te stellen op basis van de metingen die toch al aan het toestel gedaan dienen te worden conform de NTA8800. In het bijgevoegde document een korte inleiding, voorstel en toelichting.

Marijn Beekman namens Techneco Energiesystemen BV

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht