Wijziging Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014. De wijziging is gericht op de jaarlijkse (financiële) verantwoording van een experiment of demonstratieproject (zoals genoemd in artikel 15 van de regeling).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 26 oktober 2023

De Regeling is op 22 maart 2023 in de Staatscourant gepubliceerd, en op 1 april 2023 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 mei 2023

11 mei 2023. Het hoofdlijnenverslag is gepubliceerd.

Link toegevoegd, 22 april 2023

De Regeling is op 22 maart 2023 in de Staatscourant gepubliceerd (ongewijzigd), en is op 1 april 2023 in werking getreden.