Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014. De wijziging is gericht op de jaarlijkse (financiële) verantwoording van een experiment of demonstratieproject (zoals genoemd in artikel 15 van de regeling).

 

Wat is het doel?

Momenteel moet tijdens de uitvoering van een experiment of demonstratieproject elk jaar een verantwoordingsverslag ingediend worden. Het doel van de wijziging is deze jaarlijkse verplichting te laten vervallen en alleen bij de subsidievaststelling een eindverantwoording en accountantsverklaring te eisen. De jaarlijkse verplichting komt door de wijziging te vervallen voor een experiment of demonstratieproject waarvan de omzet minder dan € 500.000 per jaar bedraagt, en de doorlooptijd minder dan drie jaar bedraagt.

 

Uw reactie

U kunt tot en met 26 februari via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.  Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie1 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties