Wijziging Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt wijzigingen in de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 voor. De wijzigingen hebben betrekking op het praktijkgerichte deel van het rijonderricht. Ook worden enkele redactionele verbeteringen doorgevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-10-2019
Einddatum consultatie 06-11-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 5933
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Rijinstructeurs;
• Brancheorganisaties;
• Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR);
• Het Exameninstituut IBKI.

Doel van de wijziging:
De wijzigingen zijn ingegeven door de ervaringen uit de praktijk en deels door wijzigingen van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, die op 19 december 2018 zijn bekrachtigd. De regeling is bedoeld om eisen te stellen aan degenen die de bevoegdheid willen krijgen of houden tot het geven van rijonderricht.

De wijzigingen betreffen:
• het educatief traject van bijlessen voor instructeurs die de verplichte praktische bijscholing niet halen;
• het verminderen van het aantal praktijkbegeleidingen voor rijinstructeurs in het kader van de bijscholing;
• het meer praktijkgericht maken van het herintrederstraject voor degenen die een periode geen rijonderricht hebben gegeven, omdat ze daartoe niet meer de bevoegdheid hadden.
Tevens kan door een zogenoemd educatief traject te volgen het certificaat niet meer ongeldig worden verklaard.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten pakken gunstig uit voor de rijinstructeurs door vermindering van het aantal verplichte praktijkbegeleidingen. Verder kan een rijinstructeur, door het volgen van de verplichte scholingsactiviteiten en eventueel een aanvullend educatief traject, niet meer zijn bevoegdheid kwijtraken. Daarnaast wordt de invulling van het herintrederstraject meer praktijkgericht gemaakt, wat uiteindelijk de herintreding ten goede komt. De herintreder doet tijdens het traject meer praktische kennis op. Deze kennis kan bij de latere werkzaamheden als rijinstructeur van belang zijn.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 6 november via deze website reageren op alle onderdelen van de concept wijzigingsvoorstel en de nota van toelichting.

LET OP:
Onlangs is ook al het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 in consultatie geweest (zie https://cma.internetconsultatie.nl/consultatie/wijziging_besluit_rijonderricht_motorrijtuigen_2009/overzicht ). Deze ministeriële Regeling is daar een nadere uitwerking van.
De reacties die op het Besluit zijn ingediend blijken meer betrekking te hebben op het niveau van de regeling dan op het besluit. Ze zijn daarom al meegenomen in deze concept-regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling rijonderricht motorvoertuigen 2009

Bron: wetten.overheid.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl