Wijziging Regeling geurhinder en veehouderij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Met de wijziging van de Rgv wil het ministerie het rekenmodel V-Stacks vergunning actualiseren zodat de geurimissie op geurgevoelige objecten beter kan worden berekend.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: