Wijziging Regeling geurhinder en veehouderij

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Met de wijziging van de Rgv wil het ministerie het rekenmodel V-Stacks vergunning actualiseren zodat de geurimissie op geurgevoelige objecten beter kan worden berekend.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 13 juli 2021

De Regeling is op 22 juni 2021 in werking getreden. In de toelichting in de Staatscourant, paragraaf 5, wordt de inwerkingtreding nader toegelicht.

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 mei 2021

Het verslag, de samenvatting van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Op een later moment zal het ministerie inhoudelijk reageren.