Wijziging Regeling burgerluchthavens vanwege een nieuw rekenvoorschrift voor geluidbelasting

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 9 mei 2024

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?
Als de wijziging inhoudt:
- rekenen met tegelijkertijd daadwerkelijke verificatie rondom luchthavens dmv meetapparatuur
- het opvolgen van klachten van omwonenden door gericht onderzoek van onafhankelijke instantie
- beboeting van de verantwoordelijken die de maximale geluidswaarden zoals bepaald door de WHO overschrijden
- compensatie van de omwonenden elke keer dat de maximale geluidswaarden zoals bepaald door de WHO worden overschreden

dan vind ik het een prima wijziging.