Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij (periodieke actualisatie emissiefactoren voor ammoniak en geur)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een periodieke wijziging voor van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Met de wijziging van de Rgv wil het ministerie de emissiefactoren voor geur in overeenstemming brengen met de daadwerkelijke geuremissie van luchtwassystemen in de praktijk. Met de wijziging van de Rav worden enkele emissiefactoren voor ammoniak geactualiseerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 8 oktober 2018

Eind juni 2018 heeft de staatssecretaris van IenW de Commissie geurhinder veehouderijen ingesteld. Deze commissie van onafhankelijke deskundigen onderzoekt hoe geurhinder kan worden verminderd, als er problemen zijn door luchtwassers. De Commissie kijkt met name naar situaties waarin de veehouderij een geldige vergunning heeft en er toch overlast voor omwonenden is, hoger dan de norm. Meer informatie over de Commissie: https://www.overlegienm.nl/onderwerpen/geurhinder+veehouderijen/default.aspx

Commissie geurhinder op www.overlegienm.nl, 8 oktober 2018

Eind juni 2018 heeft de staatssecretaris van IenW de Commissie geurhinder veehouderijen ingesteld. Deze commissie van onafhankelijke deskundigen onderzoekt hoe geurhinder kan worden verminderd, als er problemen zijn door luchtwassers. De Commissie kijkt met name naar situaties waarin de veehouderij een geldige vergunning heeft en er toch overlast voor omwonenden is, hoger dan de norm. Meer informatie over de Commissie: https://www.overlegienm.nl/onderwerpen/geurhinder+veehouderijen/default.aspx

Toegevoegd: Verslag met reactie staatssecretaris, 12 augustus 2018

De internetconsultatie heeft ongeveer 450 reacties opgeleverd, deels op papier. De staatssecretaris heeft inhoudelijk gereageerd, en briefschrijvers hebben dit per brief ontvangen. Digitale indieners vinden deze brief hier:
https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_regeling_ammoniak_geurhinder_veehouderij/berichten

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 juli 2018