Wijziging Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro) Ladder Duurzame Verstedelijking

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) past de Ladder Duurzame Verstedelijking (hierna: Ladder) in het Besluit ruimtelijke ordening aan. De wijzigingen hebben als doel de Ladder te vereenvoudigen, zodanig dat de in de praktijk ervaren knelpunten worden opgelost en de onderzoekslasten verminderen, maar de effectiviteit van het instrument behouden blijft.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 10 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: