Wijziging Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro) Ladder Duurzame Verstedelijking

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) past de Ladder Duurzame Verstedelijking (hierna: Ladder) in het Besluit ruimtelijke ordening aan. De wijzigingen hebben als doel de Ladder te vereenvoudigen, zodanig dat de in de praktijk ervaren knelpunten worden opgelost en de onderzoekslasten verminderen, maar de effectiviteit van het instrument behouden blijft.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 7 juli 2017

Per 1 juli 2017 is het besluit in werking getreden. Zie voortgangslink (wetgevingskalender) voor actuele link.

Link toegevoegd, 7 juli 2017

Per 1 juli 2017 is het besluit in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 januari 2017

Op 6 december heeft de MR ingestemd met het wijzigingsbesluit voor de Ladder en is het voor advisering aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.