Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Havenbeveiligingswet ivm aanpassing opleiding havenbeveiligers

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging van de Havenbeveiligingswet (Hbw) voor. Deze wet uit 2004 voert een Europese Verordening uit. De huidige wijzigingen zijn vooral: • Borging van het kwaliteitsniveau van havenbeveiligers door landelijke examinering ipv eisen aan de opleiding; • Verheldering en vastleggen van bevoegdheden van ambtenaren; • Opnemen van het trainingsvereiste voor veiligheidsbeambten van een havenfaciliteit; • Enkele verbeteringen en verduidelijkingen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 oktober 2020

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie is gepubliceerd op de website. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.

Consultatieperiode aangepast, 23 juli 2020

De internetconsultatie over de havenbeveiligingswet is met twee weken verlengd, tot en met 27 augustus 2020.

Zoeken
Uitgebreid zoeken