Besluit ter uitvoering van enkele aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen (register bestuursverboden, afschermen woonadressen, inputfinanciering e.a.)

Dit ontwerpbesluit wijzigt de juridische kaders omtrent het handelsregister met het oog op de uitvoering van een register van geldende bestuursverboden, de aanwijzing van instanties, die mogen vragen om voor gegevens, gerangschikt op naam van natuurlijke personen, het afschermen van woonadresgegevens, introductie van het gegeven ‘indicatie arbeidsverhoudingen’, inputfinanciering voor overheidsorganen en de inschrijving van onderdelen van de Staat.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: