Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Gemeentewet differentiatie parkeertarieven

Reactie

Naam gemeente Deventer (ing. B. van de Hulsbeek)
Plaats Deventer
Datum 18 maart 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de wet en de toelichting kan worden gereageerd.
Momenteel is het mogelijk/wenselijk om een verkeersbesluit te nemen over het aanwijzen van parkeerplaatsen ten behoeve van (het opladen van) elektrische auto's, net zoals het aanwijzen van parkeerplaatsen voor gehandicapten. Het is naar mijn mening in technische zin nu al mogelijk om deze parkeervakken niet mee te nemen in een aanwijzingsbesluit voor betaald parkeren. Daardoor kunnen nu al gratis parkeerplaatsen voor elektrische auto's worden aangeboden bij laadpalen. Maar dat geldt dan natuurlijk ook voor hybrides.

Over hybrides gesproken: kan daar een tussentarief voor aangeboden worden?

Ook kan de wetswijziging ertoe leiden dat diverse, vooral kleinere, gemeenten moeten overgaan op verregaande digitalisering van parkeerregulering en de vraag is of ze die investeringen en exploitatielasten op kunnen hoesten en of de gemeenten voldoende kennis en capaciteit in huis hebben om het digitale systeem in de lucht te houden. Afhankelijk van de politieke druk vanuit de raad, kan dit in de organisatie wrijving geven. De praktische uitvoerbaarheid van de wetswijziging verdient nog enige aandacht.

Ook een kritiekpunt is dat de oorspronkelijke gedachte van parkeerregulering, het zo eerlijk mogelijk verdelen van de schaarse openbare ruimte over iedereen die daar gebruik van wil maken, vanuit democratisch oogpunt wel overeind blijft. Oftewel: is het artikel in de gemeentewet bedoeld om parkeren als ordenend principe goed vorm te geven of is dit wetsartikel bedoeld om het milieubeleid kracht bij te zetten? In het verleden (Nijmegen. 2004 ongeveer) is wel discussie geweest over de vraag of de "P.C. Hoofttractor" extra parkeerbelasting zou moeten kunnen betalen. Ook met betrekking tot gehandicapten en mantelzorgers wordt deze vraag vaak regelmatig gesteld. Wat maakt de volledig elektrische auto zo uniek dat de wet nu wel aangepast kan worden?

Tot slot, en dat is een motivatie die ik in 2004 ook al regelmatig opvoerde, een geparkeerde auto is een stilstaande auto en die stoot niets uit. Beter zou je je kunnen concentreren op de vraag op welke wijze je juist de rijdende EV een voordeel kunt geven en dan liefst niet tegelijkertijd via meerdere omwegen (aanschafsubsidie, lagere houderschapsbelasting, lager bijtelling, relatief lage oplaadkosten).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht