Wijziging Gemeentewet differentiatie parkeertarieven

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wijziging van de Gemeentewet voor. Tot nu toe mogen parkeertarieven alleen afhankelijk zijn van parkeerduur, parkeertijd, oppervlakte en ligging. Door deze wijziging mogen gemeenten ook differentiëren naar uitlaatgasemissies van een voertuig, zowel voor parkeerplekken, -vergunningen en laadplekken. Dit alles is in lijn met het Regeerakkoord Rutte III.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-02-2019
Einddatum consultatie 28-03-2019
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9642
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Nederlandse gemeenten;
• Marktpartijen;
• Voertuigbestuurders.

Doel van de regeling:
Door het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s mogelijk te maken krijgen gemeenten een instrument om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. In het licht van een breder pakket aan maatregelen draagt de differentiatie van parkeertarieven bij aan de stimulering van het gebruik van emissieloze voertuigen en daarmee aan de klimaatdoelstellingen. Of gemeenten dit gebruiken en de mate van differentiatie die ze toepassen, is afhankelijk van lokale voorkeuren en omstandigheden.
Het instrument is onderdeel van het ontwerp-Klimaatakkoord en geeft tevens invulling aan de Sustainable Development Goals 3 (Goede gezondheid en welzijn), 11 (Duurzame steden en gemeenschappen) en 13 (Klimaatactie).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Uit onderzoek naar de effecten van een differentiatie van parkeertarieven blijkt dat de maatregel, naast de beperkt positieve bijdrage op de luchtkwaliteit, eveneens een beperkt positieve bijdrage levert aan de aankoop van emissieloze voertuigen. Het is een zichtbare maatregel waarbij blijkt dat de effectiviteit toeneemt indien die wordt ingezet als onderdeel van een breder beleidspakket, zoals opgenomen in het ontwerp-Klimaatakkoord.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 28 maart 2019 op alle onderdelen van dit ontwerp-wetsvoorstel en de toelichting reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Gemeentewet, Artikel225

Bron: wetten.overheid.nl