Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Gemeentewet differentiatie parkeertarieven

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wijziging van de Gemeentewet voor. Tot nu toe mogen parkeertarieven alleen afhankelijk zijn van parkeerduur, parkeertijd, oppervlakte en ligging. Door deze wijziging mogen gemeenten ook differentiëren naar uitlaatgasemissies van een voertuig, zowel voor parkeerplekken, -vergunningen en laadplekken. Dit alles is in lijn met het Regeerakkoord Rutte III.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Wetsvoorstel verworpen door Tweede Kamer, 6 december 2022

Het wetsvoorstel is na het plenaire Kamerdebat bij de stemmingen op 4 oktober 2022 verworpen door de Tweede Kamer.

Consultatie rapport gepubliceerd, 7 november 2019

Het verslag op hoofdlijnen van de Internetconsultatie is op de website gepubliceerd, inclusief een inhoudelijk antwoord van het ministerie.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 18 maart 2019

Inhoudelijk geheel ongewijzigd document

Zoeken
Uitgebreid zoeken