Wijziging Reglement Rijbewijzen ivm nieuwe opzet rijexamen C en D en vakbekwaamheid

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat samen met het CBR de opzet veranderen van de theorie-examens voor bus- en vrachtwagenrijbewijzen (categorieën C en D) en voor het getuigschrift van vakbekwaamheid (basiskwalificatie code 95). Daardoor wordt het makkelijker om de examens te verbeteren en aan te passen aan de kennis die de chauffeur nodig heeft voor het betreffende voertuig. Ook kunnen overbodige of verouderde onderwerpen sneller uit de examens worden geschrapt.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 19 september 2022

De Regeling is op 13 september 2022 in het Staatsblad gepubliceerd, en op 14 september 2022 in werking getreden. In de Nota van Toelichting staat in paragraaf 8 een inhoudelijke reactie op de internetconsultatie, en in paragraaf 9 een toelichting op de in werkingtreding.

Consultatie rapport gepubliceerd, 4 mei 2022

De samenvatting van de ingediende reacties is op de website van de internetconsultaties gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.