Wijziging Reglement Rijbewijzen ivm nieuwe opzet rijexamen C en D en vakbekwaamheid

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat samen met het CBR de opzet veranderen van de theorie-examens voor bus- en vrachtwagenrijbewijzen (categorieën C en D) en voor het getuigschrift van vakbekwaamheid (basiskwalificatie code 95). Daardoor wordt het makkelijker om de examens te verbeteren en aan te passen aan de kennis die de chauffeur nodig heeft voor het betreffende voertuig. Ook kunnen overbodige of verouderde onderwerpen sneller uit de examens worden geschrapt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-02-2022
Einddatum consultatie 01-03-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13189
Onderwerpen Organisatie en beleid Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Examenkandidaten voor rijbewijzen voor de categorieën C en D;
• Opleiders en uitgevers van opleidingsmethoden;
• Het CBR;
• Werkgevers.

Doel van de regeling
Beroepschauffeurs en privéchauffeurs volgen nu voor een groot deel dezelfde opleiding en doen hetzelfde examen. Voor privéchauffeurs betekent dit dat ze soms ook beroepsmatige onderwerpen moeten leren, zoals rij- en rusttijden. Door deze examinering voor beroeps- en privéchauffeurs te splitsen worden privéchauffeurs (dus zonder code 95) niet meer getoetst over onderwerpen die alleen belangrijk zijn voor het beroepsmatig rijden. Een voorbeeld van een groep die hier veel baat bij heeft zijn bestuurders van zware campers die hun C1 rijbewijs moeten halen en nu minder hoeven te leren dat bedoeld is voor beroepschauffeurs.

De nieuwe modules voor beroepschauffeurs toetsen op de belangrijkste vaardigheden die ze nodig hebben om veilig de weg op te gaan en hun beroep uit te oefenen. Voor vrachtwagen en bus ligt meer focus op het betreffende voertuig en kennis en vaardigheden die daarbij horen.

Een gevolg van de aanpassing is wel dat vrijstelling van theorie-examens van de rijbewijscategorie C voor personen die de rijbewijscategorie D reeds hebben behaald of andersom niet meer mogelijk is.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Het examen wordt toegankelijker gemaakt voor mensen die geen code 95 nodig hebben, omdat ze minder modules hoeven te volgen en alleen de modules die ze echt nodig hebben. Het bedrijfsleven krijgt medewerkers die beter en specifieker geschoold zijn. Ook draagt de nieuwe examenstructuur, door herhaling van stof op een ander toetsniveau bij aan het beklijven van kennis.
• Een kleine groep chauffeurs die al een eerste theorie-examen van rijbewijscategorie C of D heeft gehaald, namelijk module RV1 (verkeer en techniek), krijgt nu nog een vrijstelling voor het behalen van de andere rijbewijscategorie. In het nieuwe systeem vervalt deze vrijstelling.
• Er is ook een overgangsregeling van het oude naar het nieuwe systeem. Als bepaalde examens al zijn gehaald in het oude systeem kunnen deze worden ‘meegenomen’ naar het nieuwe systeem. Hiervoor worden overgangsexamens ontwikkeld.
• Invoering van de nieuwe structuur is voor examenkandidaten geen lastenverzwaring.
• De examentarieven blijven gelijk. Afhankelijk van het traject van de kandidaat wordt het in sommige gevallen goedkoper.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 1 maart 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regelement Rijbewijzen

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl