Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer 2020

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor. Dit betreft regulier onderhoud en actueel houden van de Activiteitenregeling. Daarmee zorgen we voor het behoud van een goede uitvoerbaarheid en naleefbaarheid. De actualisatie betreft: • De richtlijn over opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 31); • De NEN1059 over gasvoorzieningssystemen; • Handboek Immissietoets Water.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 2 juli 2020

De regeling is op 1 juli 2020 in werking getreden.

Link toegevoegd, 2 juli 2020

De regeling is op 20 mei 2020 in de Staatscourant gepubliceerd, inclusief een inhoudelijke reactie op de Internetconsultatie.

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 maart 2020

Het hoofdlijnenverslag van de Internetconsultatie is gepubliceerd. Het ministerie zal in een later stadium inhoudelijk reageren.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 9 december 2019

Hierbij (9 december) een tweede versie van de wijzigingsregeling. In de eerste versie zat helaas een kleine omissie in Artikel 2, die is nu hersteld.

Zoeken
Uitgebreid zoeken