Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer 2020

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor. Dit betreft regulier onderhoud en actueel houden van de Activiteitenregeling. Daarmee zorgen we voor het behoud van een goede uitvoerbaarheid en naleefbaarheid. De actualisatie betreft: • De richtlijn over opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 31); • De NEN1059 over gasvoorzieningssystemen; • Handboek Immissietoets Water.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 9 december 2019

Hierbij (9 december) een tweede versie van de wijzigingsregeling. In de eerste versie zat helaas een kleine omissie in Artikel 2, die is nu hersteld.

Zoeken
Uitgebreid zoeken