Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de uitwisseling en verwerking van gegevens te verbeteren tussen instanties die met elkaar samenwerken bij de aanpak van bijvoorbeeld de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, van verstoring van de openbare orde en veiligheid, of van misbruik van overheidsgeld en sociale voorzieningen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 53 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: