Wet toekomst pensioenen

Reactie

Naam Vijf gesloten pensioenfondsen ism Cardano (R. Mehlkopf)
Plaats Rotterdam
Datum 11 februari 2021

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het wetsvoorstel.
Dit is een gezamelijke reactie van een aantal gesloten pensioenfondsen die is opgesteld in samenwerking met Cardano. Er zullen gesloten pensioenfondsen zijn die niet invaren. Voor deze fondsen blijven de wettelijke eisen in het huidige financieel toetsingskader gelden. Wij zien daarbij twee aandachtspunten waar we op willen wijzen middels deze gezamenlijke reactie.

Bijlage