Wet toekomst pensioenen

Reactie

Naam Vrije Universiteit Amsterdam - Expertisecentrum Pensioenrecht (Prof. dr. E Lutjens)
Plaats Amsterdam
Datum 12 februari 2021

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het wetsvoorstel.
Het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft juridische commentaar in bijgevoegd document gegeven.

Bijlage