Wet toekomst pensioenen

Reactie

Naam Beroepsorganisatie RPA (mevrouw H. Taylor Parkins)
Plaats Sittard
Datum 12 februari 2021

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het wetsvoorstel.
Namens de achterban van de erkenningsregeling Registerpensioenadviseur (RPA) en in nauwe samenwerking en samenspraak met Blom, Veugelers, Zuiderman Advocaten (BVZA) , treft u bijgaand ons consultatiedocument aan met betrekking tot de Wet Toekomst Pensioenen.
Mede namens BVZA,
Beroepsorganisatie RPA,

Helen Taylor Parkins
Voorzitter RPA

Bijlage