Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet toekomst pensioenen

Reactie

Naam PMT, PME, Bpf Koopvaardij, MN (M Colly)
Plaats Den Haag
Datum 11 februari 2021

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het wetsvoorstel.
Met veel belangstelling hebben we kennisgenomen van het nu voorliggende conceptwetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen. Wij steunen de doelen die met het wetsvoorstel worden beoogd. Wij vinden het positief dat hiermee een volgende stap wordt genomen richting het toekomstbestendig maken van het pensioenstelsel.

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), PME Pensioenfonds en het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (KVD) hechten er waarde aan dat de fundamentele kernwaarden van het huidige stelsel zoals solidariteit, collectiviteit en de verplichte aansluiting ook een plek hebben gekregen in de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen.

Een majeure wijziging als deze is ingrijpend voor belanghebbenden. We zijn dan ook blij de mogelijkheid te hebben om te reageren op dit conceptwetsvoorstel. Er is ons veel aan gelegen dat er ook in de toekomst sprake is van een gedegen pensioenstelsel voor huidige deelnemers, toekomstige deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Vanuit dit perspectief hebben wij het consultatiedocument kritisch beoordeeld. Graag dragen we vanuit deze positief-kritische houding bij aan de verdere uitwerking van het conceptwetsvoorstel. In het bijzonder vestigen wij de aandacht op de onderstaande randvoorwaarden voor een kwalitatief hoogwaardige Wet Toekomst Pensioenen.

• Uitvoerbaarheid en betaalbaarheid
• Voldoende ruimte voor maatwerk
• Uitlegbaarheid
• Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling
• Heldere en beheerste transitie

Voor onze gehele reactie verwijzen we naar de bijlage.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht