Wet toekomst pensioenen

Reactie

Naam Bestuursbureau PWRI (M.C. Wit)
Plaats Utrecht
Datum 12 februari 2021

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het wetsvoorstel.
PWRI stelt u in bijgaand document in kennis van twee punten die nadere uitwerking behoeven: Communicatie en het onderzoek naar risicobereidheid.

Bijlage