Wetsvoorstel sluitingsbevoegdheid uitbraak

Het voorgestelde artikel 58na Wpg biedt een eenduidige wettelijke grondslag voor de burgemeester om de sluiting van publieke en besloten plaatsen te kunnen bevelen bij een uitbraak van het virus. Er is sprake van een uitbraak van het virus wanneer ten minste drie besmette personen aan elkaar zijn te relateren in tijd plaats en persoon, het aannemelijk is dat die specifieke plaats de besmettingsbron is en er aanwijzingen zijn dat de transmissie op de plaats nog gaande is.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-02-2021
Einddatum consultatie 04-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 12643
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgemeesters, de gemeentelijke gezondheidsdiensten, beheerders van locaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Burgemeesters krijgen een expliciete discretionaire bevoegdheid om locaties op advies van de GGD te sluiten bij een uitbraak van het virus.
De gemeentelijke gezondheidsdiensten geven advies aan de burgemeester over sluiting. Beheerders van locaties kunnen geconfronteerd worden met een sluiting van een maximale periode van tien dagen.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen