Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet seksuele misdrijven

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Breukelen
Datum 4 augustus 2020

Vraag1

- Wat vindt u goed in dit wetsvoorstel en waarom?
- Wat minder goed? En waarom vindt u dat?
- Sluit dit wetsvoorstel aan bij uw opvattingen over strafbaar seksueel gedrag?
- Wat vindt u normaal en gelijkwaardig seksueel contact voor jongeren? Welke rol kan voorlichting of onderwijs hierbij spelen?
- Kijkt u anders naar seksueel grensoverschrijdend gedrag na gebruik van alcohol of drugs? Zo ja, wat is er dan anders?
- Wat is een goede manier om informatie te geven en discussie te voeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag?
- Wat is er nodig voor een goede uitvoering van dit wetsvoorstel?
- Waar moet de voorlichting over deze wet zich op concentreren?
- Wat zou u de minister van JenV willen meegeven over dit wetsvoorstel?
Als slachtoffer van verkrachting zou het mij een goed gevoel geven dat ‘seks tegen de wil’ dezelfde strafmaat zou krijgen als ‘verkrachting’. Dat ik door omstandigheden mij niet heb kunnen verzetten neemt niet weg dat de dader dondersgoed wist wat hij deed en dat ik nooit seks met hem heb gewild. Ik zou de minister van JenV willen verzoeken de focus bij dit wetsvoorstel te leggen op de dader en. Iet op het slachtoffer. Wanneer de mate of het uiten van verzet van het slachtoffer de maat is bij het bepalen van de straf, staan we als vrouw nog steeds 10-0 achter in de Nederlandse rechtsstaat, waar het meerendeel van slachtoffers van seksueel geweld uit vrouw bestaat. Ik verzoek u een beroep te doen op het onderzoek van AmnestyInternational en uw voorstel ‘Seks zonder instemming’ te heroverwegen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht