Wet seksuele misdrijven

Dit voorontwerp van een wetsvoorstel moderniseert de strafbaarstellingen van seksuele en seksueel getinte misdrijven in het Wetboek van Strafrecht. Er worden nieuwe strafbaarstellingen toegevoegd (seks tegen de wil, seksuele intimidatie en sexchatting). Bestaande strafbaarstellingen, zoals van verkrachting, worden geherformuleerd en op onderdelen aangescherpt. Ook worden er maximumstraffen verhoogd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 11 juni 2020

Het rapport kwalitatieve impactanalyse bevat de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de impact van de voorgenomen wetgeving. In vervolg hierop wordt momenteel nader kwantitatief onderzoek gedaan naar de impact van de nieuwe wetgeving.

Document toegevoegd, 12 mei 2020