Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet seksuele misdrijven

Reactie

Naam M van Opdorp
Plaats Leiden
Datum 3 augustus 2020

Vraag1

- Wat vindt u goed in dit wetsvoorstel en waarom?
- Wat minder goed? En waarom vindt u dat?
- Sluit dit wetsvoorstel aan bij uw opvattingen over strafbaar seksueel gedrag?
- Wat vindt u normaal en gelijkwaardig seksueel contact voor jongeren? Welke rol kan voorlichting of onderwijs hierbij spelen?
- Kijkt u anders naar seksueel grensoverschrijdend gedrag na gebruik van alcohol of drugs? Zo ja, wat is er dan anders?
- Wat is een goede manier om informatie te geven en discussie te voeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag?
- Wat is er nodig voor een goede uitvoering van dit wetsvoorstel?
- Waar moet de voorlichting over deze wet zich op concentreren?
- Wat zou u de minister van JenV willen meegeven over dit wetsvoorstel?
In de huidige regelgeving moet er sprake zijn geweest van verzet van het slachtoffer of geweld en dwang van de dader. Echter, zoals beschreven in de memorie vindt er bij 70% van de slachtoffers 'freezing' plaats. Dit fenomeen word in meerdere onderzoeken ondersteunt. De slachtoffers worden in de huidige regelgeving niet beschermd. Zoals perfect beschreven in de memorie '' Het huidige strafrechtelijke instrumentarium doet onvoldoende recht aan slachtoffers die in een situatie komen waarin ze geen seks willen, maar waarmee geen of onvoldoende rekening wordt gehouden door de ander''.
Buiten dat het bewijzen van deze zaken uitermate lastig is, wordt een grote groep (lees: 70%) dus niet beschermd door onze rechtsstaat. Het rechtvaardige aan dit voorstel is dat deze groep ook eindelijk erkend zou kunnen worden.
Alhoewel deze groep nu eindelijk erkend wordt is er desalniettemin een onderscheid tussen 'verkrachting' en 'seks tegen de wil'. Er bestaat een hiërarchie tussen deze twee en het onderscheid wordt gemaakt op basis van de reactie van het slachtoffer. Verzet het slachtoffer zich waarneembaar of is er geen sprake geweest van toestemming? Verkrachting is de afwezigheid van toestemming. Noem het beestje bij de naam. Het oordeel van de hoogte van de straf ligt immers bij de onafhankelijk rechtspraak.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht