Wet invoering betaling ouderschapsverlof en enkele andere wijzigingen

Dit wetsvoorstel dient ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Deze Europese richtlijn voorziet o.a. in het recht van werknemers op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Op dit moment is dit nog onbetaald. Dit wordt met dit wetsvoorstel geregeld. Tevens worden het geboorteverlof en de Wet flexibel werken op onderdelen aangepast.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 november 2020

Als bijlage het internetconsultatieverslag Wet betaald ouderschapsverlof.