Wet invoering betaling ouderschapsverlof en enkele andere wijzigingen

Dit wetsvoorstel dient ter implementatie van richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Deze Europese richtlijn voorziet o.a. in het recht van werknemers op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Op dit moment is dit nog onbetaald. Dit wordt met dit wetsvoorstel geregeld. Tevens worden het geboorteverlof en de Wet flexibel werken op onderdelen aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-04-2020
Einddatum consultatie 24-05-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10421
Onderwerpen Gezin en kinderen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers met kinderen tot 8 jaar of een mantelzorg taak. Daarnaast worden werkgevers ook geraakt door de regeling, gezien ze te maken krijgen met personeel dat verlof geniet en ze betrokken zijn bij de aanvraag.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De beoogde doelen van deze Europese richtlijn zijn o.a. het bevorderen van de balans tussen werk- en privéleven, de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen om gelijke behandeling te realiserenen de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen weg te werken.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen