Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen

De opstellers van de initiatiefwet, de Kamerleden Ploumen (PvdA), Özütok (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50Plus), nodigen iedereen die op dit initiatiefwetsvoorstel wil reageren uit om middels deze internetconsultatie te laten weten wat zij of hij vindt van de wet, met als doel de wet te verbeteren.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.