Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen

De opstellers van de initiatiefwet, de Kamerleden Ploumen (PvdA), Özütok (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50Plus), nodigen iedereen die op dit initiatiefwetsvoorstel wil reageren uit om middels deze internetconsultatie te laten weten wat zij of hij vindt van de wet, met als doel de wet te verbeteren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-03-2018
Einddatum consultatie 09-05-2018
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers
Bedrijven en organisaties met meer dan 50 werknemers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gelijke beloning voor vrouwen en mannen voor hetzelfde werk en het verkleinen van de loonkloof.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Bron: wetten.overheid.nl