Wet eerlijk beslissen

Onderhavig initiatief wetsvoorstel heeft tot doel werknemers van grote bedrijven instemmingsrecht te geven bij belangrijke besluiten over de koers van de onderneming, door de bevoegdheden van de ondernemingsraad te verruimen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.