Wet eerlijk beslissen

Onderhavig initiatief wetsvoorstel heeft tot doel werknemers van grote bedrijven instemmingsrecht te geven bij belangrijke besluiten over de koers van de onderneming, door de bevoegdheden van de ondernemingsraad te verruimen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-09-2020
Einddatum consultatie 17-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Handel Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling richt zich op werknemers bij vennootschappen waarin minimaal 100 personen werkzaam zijn, en specifiek op de ondernemingsraden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Werknemers krijgen vat op de koers van de onderneming doordat de ondernemingsraad instemmingsrecht krijgt over strategische besluiten, zoals de oprichting of sluiting van bedrijfsonderdelen en de salariëring van bestuurders.

Waarop kunt u reageren

Reacties zijn welkom op zowel het wetsvoorstel als de memorie van toelichting.

Downloads