Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Reactie

Naam Universiteit van Amsterdam (Professor V. A.F. Lamme)
Plaats Amsterdam
Datum 9 december 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Los van alle fiscale en actuariële aspecten lijkt het me ook goed om deze maatregel te bekijken vanuit psychologisch perspectief. Uit onderzoek blijkt dat een gevoel van controle over een product of zaak ervoor zorgt dat mensen meer binding en eigenaarschap over die zaak voelen. Zelf kunnen beschikken over (een deel van) het opgebouwde pensioen zal een sterk gevoel van controle en eigenaarschap creëeren. Daarmee zal dus het draagvlak onder het pensioenstelsel, dat intussen aardig is afgekalfd, in belangrijke mate kunnen worden hersteld door dit idee. Dat is zeker een aspect dat zou moeten worden meegewogen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht