Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Reactie

Naam Dhr R.M. Arns
Plaats Den Haag
Datum 30 november 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Ik begrijp werkelijk niet wat de reden is om dit soort nieuwe regelingen voor te stellen. Er is pas behoefte aan een verbetering als er een probleem is. Het zogenaamde probleem met de pensioenen is dat het Financieel Toetsingskader dat bij wet in 2015 is ingevoerd om te voorkomen dat er problemen zouden ontstaan met de pensioenen nu de enige oorzaak is van op papier maar niet in werkelijkheid bestaande problemen. Die zogenaamde en door de regering en de Nederlandse Bank veroorzaakte problemen met de pensioenen geven de regering een aanleiding om de pensioenleeftijd te verhogen omdat het niet meer betaalbaar zou zijn om met 65 met pensioen te gaan. De werkelijkheid is echter dat er geen enkel probleem is om de pensioenleeftihd te handhaven op 65. Dat er geen enkel probleem is om de pensioenen geindexeerd uit te keren. Dat er geen enkel probleem is om de 20% indexatie die een hele grote groep gepensioneerden de afgelopen 12 jaar heeft opgelopen alsnog uit te keren. Het maken van wetgeving zoals dit kost enorm veel tijd en geld en dat is weggegooid als er geen echt probleem is en deze capaciteit kan niet worden gebruikt om de vele acute problemen die er op dit moment zijn op allereli gebied wel aan te pakken. Wat moet er wel gebeuren? Het FTK moet worden afgeschaft. De pensioenfondsen moeten hun beleids- en keuzevrijheid terug krijgen en onder competente zelf gekozen bestuurders verkeren. De rekenrente van voor 2007 wordt weer gehanteerd zijnde 4% vast. Wat doet dit? Alle pensiienproblemen zijn ineens verdampt. Dekkingsgraden zijn ineens meer dan voldoende im te indexeren en achterstallige indexatie volledig te compenseren. De pensioenleeftijd kan gewoon op 65 blijven en deze regeling die hier wordt voorgesteld is totaal overbodig. De pensioenpotten zullen daar nog niet een enkele deuk door oplopen en tot over 50 jaar zijn de pensioenen nu al afgedekt in de kas zonder dat er premie hoeft binnen te komen. Zo onvoorstelbaar veel geld is er door ons gespaaard en verdiend met belggen, 1800 miljard euro ofwel 180% van het Bruto Nationaal product! Het ABP is het bij verre rijkste pensioenfonds ter wereld! Kom op ga echte problemen oplossen en blijf van geld af dat niet van jullie is, het is van ONS!