Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Reactie

Naam Belastingdienst (mr. M.G. Scholtalbers)
Plaats Den Haag
Datum 3 december 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Zorg dat in de nieuwe verlofspaarregeling de mogelijkheid wordt geboden om door de werknemer gespaarde verlof in het levenslooptegoed geheel of gedeeltelijk in te brengen. Zie voor de motivering de reactie van John Heezen, dd 28.11.19