Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Reactie

Naam ECT (L.v.m. Niemantsverdriet)
Plaats Rotterdam
Datum 9 december 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Bedrag maximaal 10% uitkering ineens stelt niets voor en staat niet in verhouding tot regelingen in buitenland. Nota bene in combinatie met afschaffen hoog/laag. Dat laatste is niet zo erg, maar het percentage is heel laag, zeker als bepaald minimumpensioen is gewaarborgd en behalve keuzevrijheid is er niks mis mee om dit fiscaal vriendelijker aan te bieden (zoals in België)
Zelfstandigen hebben alle keuzevrijheid en bij een eenmalige uitkering van 10% op de pensioendatum slaat de zorggedachte ineens door, terwijl uitvoerders zeker die levenslange uitkeringen aanbieden tarieven rekenen die uitzonderlijk veilig zijn voor aanbieders qua veronderstelde levensverwachting, inkooprente naast significante kosten.
Wat betreft RVU geen bijdrage van overheid, zou driehoek mogen zijn van overheid/bedrijfsleven en werknemer. Langer doorwerken is prima, maar is zeker niet voor iedereen weggelegd. Goed voor medewerker, bedrijfsleven en overheid als medewerkers die niet of moeilijk inzetbaar blijven met een steun in de rug maximaal 3 jaar eerder stoppen. Afschaffen RVU is niet mede financieren. Draagvlak voor langer doorwerken ontstaat bij goede oplossingen voor medewerkers die dit niet meer kunnen en zelfs willen. Bijdrage overheid in deze regelingen ontbreekt.
Veel consultaties van professionele deskundigen zijn inhoudelijk goed maar vooral technisch ingestoken en niet vanuit de praktijk.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht