Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Reactie

Naam JIP financieel (T. Dijkstra)
Plaats Zwolle
Datum 3 december 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Ik wil graag reageren op de flexibiliseringsmogelijkheid bij het voorstel voor "het bedrag ineens".

Vanuit de memorie van toelichting blijkt dat het niet mogelijk wordt om gelijktijdig gebruik te maken van de hoog/laag en de "bedrag ineens" optie. Ik vind dat vreemd en ziet naar mijn mening niet toe op dat wat de wet beoogt, namelijk meer flexibiliteit op de pensioeningangsdatum. De keuze voor het een kan de keuze voor het ander naar mijn mening niet uitsluiten.

In de memorie van toelichting wordt het volgende geschreven over de reden van dit anticumulatie beding:

"Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat een deelnemer een te groot gedeelte van het opgebouwde ouderdomspensioen naar voren haalt en daarmee een te grote achteruitgang in de hoogte van de periodieke levenslange pensioenuitkering heeft."

Dat is maar de vraag, want ik ben van mening dat de pensionado zich niet alleen moet concentreren op het (bruto) pensioeninkomen, maar juist op het netto besteedbaar inkomen wat je overhoudt voor eten, drinken en vrolijk zijn. Daarin wordt alles meegenomen. Daarin kun je dus ook bepalen of het voor jou individueel juist goed is om bijvoorbeeld naast een deel van je schulden af te lossen, gebruik te maken van de hoog-laag constructie en bijvoorbeeld je lijfrente uitkering nog even uit te stellen. Juist die combinatie keuze maakt dat je veel meer flexibiliteit voor het individu creëert. Juist ook voor de generatie die de hoofdprijs heeft gekregen voor alle overgangsregelingen in de pensioen-, hypotheek en andere fiscale spelregels.

Dat is toch ook wat de overheid, maar ook de wet pensioencommunicatie voor ogen heeft; dat mensen zich niet alleen concentreren op het bruto pensioen inkomen, maar zich juist wat meer bewegen naar financiële planning. Dan moet je wel maximale flexibiliteit toestaan.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht