Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Reactie

Naam Invitas (L.J.M. Peskens)
Plaats Brielle
Datum 4 december 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Pensioen (tweede pijler) versus lijfrente (derde pijler) - eerder stoppen met werken
Een werknemer met opgebouwde pensioenaanspraken via de werkgever (tweede pijler) heeft de mogelijkheid zijn/haar pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld al vanaf 63-, 62- of 60-jarige leeftijd, ondanks het feit dat de AOW leeftijd is verschoven naar latere leeftijd. Een IB ondernemer heeft alleen de mogelijkheid om via lijfrente (derde pijler) een oudedagsvoorziening op te bouwen. Wanneer een IB-ondernemer eerder wil stoppen met werken dan bestaat er geen mogelijkheid het lijfrentekapitaal eerder in te laten gaan dan in het jaar dat de ondernemer de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Nu bestaat er nog overgangsrecht voor de opgebouwde waarde per 31-12-2005 resp 31-12-2013 waardoor de waarde kan worden aangewend als overbruggingslijfrente resp. de waarde kan worden aangewend voor ingang per 65-jarige leeftijd. Voor ondernemers die weinig of geen lijfrentekapitaal hebben opgebouwd per genoemde dat en pas later zijn gestart met lijfrenteopbouw wordt de mogelijkheid ontnomen om eerder te stoppen met werken én gebruik te maken van inkomen uit lijfrente. Waarom zou een werknemer wel het pensioen op bijv. 62-jarige leeftijd kunnen laten ingaan met aanvullend een AOW compensatie terwijl een IB ondernemer zijn/haar lijfrente pas in mag laten gaan op AOW leeftijd en ook nog een gemaximeerde tijdelijke lijfrente kent. Nu de gehele pensioenopbouw ter discussie staat is dit een uitgelezen moment om de oudedagsvoorziening voor een ieder gelijk te trekken. Ik pleit er voor om één (eenvoudige) systematiek te introduceren met gelijke toepassingsmogelijkheden in zowel de opbouw fase als in de uitkeringsfase voor zowel werknemers, Directeuren Groot Aandeelhouders alsmede IB ondernemers. Naast de eerste pijler (AOW) een combinatie tweede en derde pijler waardoor iedereen op gelijke wijze de opbouw als ook de uitkering van het pensioen kan realiseren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht