Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Reactie

Naam Dhr AJHB de Lange
Plaats Diemen
Datum 19 november 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Om het vervroegd stoppen met werken danwel het (prive)aanvullend sparen voor eerder stoppen "makkelijker" danwel "reeel/konkreet mogelijk" te maken omdat men ZEKERHEID heeft over WANNEER de al bestaande pensioenrechten die ex-deelnemers en deelnemers hebben daadwerkelijk worden uitgekeerd, lijkt het mij goed dat het werkgevers/verzekeraars en pensioenfondsen VERBODEN gaat worden dat zij de oorspronkelijke pensioenleeftijd/ingangsdatum vd betreffende regelingen (telkens maar) naar verder in de toekomst verschuiven om gelijke tred te houden met de opschuifende AOW leeftijdsregeling. Laat nog werkenden die wel door kunnen/willen gaan tot AOW-leeftijd wel ook de vrijheid om tevens binnen de bestaande regeling de opbouw tot die datum voort te zetten en pas later het pensioen te laten ingaan.
Ik realiseer mij dat er hiermee een "AOW-gat" gaat ontstaan (wel stoppen, wel een pensioen maar nog geen AOW) echter dat is dan overzichtelijk(er) en men kan zelf nu al bepalen of men dat wil en ook beter bepalen voor welke periode men aanvullend zou moet gaan sparen.
Ik maakte mijn planning al in 2013 en ontvang dan vrolijk enkele jaren later een brief van het AMRO pensioenfonds dat ze mijn (geboren aug 1959) pensioeningangsdatum/leeftijd op liefst 68 hebben gesteld. Schijnt wettelijk te mogen, wat doen andere fondsen morgen ? Onzekerheid troef en als er al weinig meer binnenkomt, valt er ook weinig meer opzij te zetten voor dat steeds dreigende (mogelijk zelfs nog groter wordende) pensioengat. Dank voor uw aandacht.