Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Reactie

Naam Shell Nederland (Hoofd Arbeidsvoorwaarden W Holtslag)
Plaats Den Haag
Datum 6 december 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Shell Nederland is positief over het voorstel voor uitbreiding van het spaarverlof. Als werkgever zijn wij een voorstander van regelingen die medewerkers meer keuzevrijheid bieden. Spaarverlof past hier uitstekend in omdat dit medewerkers in elke fase van hun leven in staat stelt om werk en vrije tijd optimaal te kunnen afstemmen op hun persoonlijke behoefte. In het licht van het pensioenakkoord zou dit bijvoorbeeld kunnen zijn: eerder stoppen met werken, of part time werken in een latere fase van een loopbaan.

Shell Nederland is ook positief over het voorstel om een keuze te geven voor een bedrag ineens ter hoogte van maximaal 10 % van de opgebouwde pensioenaanspraken, waardoor de flexibiliteit ten aanzien van de aanwending van het pensioen toeneemt. Shell vindt echter dat er geen verdere randvoorwaarden aan deze nieuwe mogelijkheid moeten worden verbonden. Wil deze mogelijkheid echt dienen als een verruiming ten op zichte van het huidige stelsel dan zou deze naast de reeds bestaande mogelijkheden van bijvoorbeeld de hoog/laag constructie moeten worden geboden en niet als onderdeel daarvan. Shell Nederland ziet zo’n beperking als onnodig. Een goede uitvoering vergt uiteraard een zorgvuldige communicatie naar de deelnemers die wij echter zeer wel in staat achten om hun eigen beslissingen te nemen. Dit geldt zowel voor deelnemers in een bruto als in een netto pensioenregeling.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht