Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en strekt tot het invoeren van verschillende bepalingen betreffende het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Het wetsvoorstel heeft als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2015.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 21 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: