Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en strekt tot het invoeren van verschillende bepalingen betreffende het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Het wetsvoorstel heeft als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2015.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 februari 2014