Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet versterking waarborgfunctie Awb

Recht

In het kort

Dit wetsvoorstel past de Algemene wet bestuursrecht aan. Deze aanpassing heeft tot doel de overheid te stimuleren besluiten voor burgers begrijpelijker te maken, zich bij de uitvoering van taken meer te verplaatsen in de burger en zich minder formeel op te stellen.

Deze consultatie geeft ieder die in de praktijk met de Algemene wet bestuursrecht werkt gelegenheid reactie op het wetsvoorstel te geven. Hiervoor geldt een periode van zes maanden. Na de consultatie vindt op basis van de reacties, de toets op uitvoerbaarheid en de budgettaire gevolgen, opnieuw een weging plaats. Alternatieven die worden aangereikt zullen hierbij worden betrokken.

Het voorstel is een vervolg op de kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag en door de Tweede Kamer aanvaarde moties.

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie24 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties