Ontwerpwijziging van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014

De onderhavige regeling dient ter reparatie van een vrijstelling van de minimum vlieghoogte voor vluchten op basis van zichtvliegvoorschriften (minimum VFR-vlieghoogte) met zeilvliegtuigen en schermzweeftoestellen. Bij de implementatie van de verordening (EU) nr. 923/2012 (SERA) is deze omissie door de Koninklijke Nederlandse Verenging voor Luchtvaart (KNVvL) geconstateerd.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: