Ontwerpwijziging van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014

De onderhavige regeling dient ter reparatie van een vrijstelling van de minimum vlieghoogte voor vluchten op basis van zichtvliegvoorschriften (minimum VFR-vlieghoogte) met zeilvliegtuigen en schermzweeftoestellen. Bij de implementatie van de verordening (EU) nr. 923/2012 (SERA) is deze omissie door de Koninklijke Nederlandse Verenging voor Luchtvaart (KNVvL) geconstateerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 25 november 2016

In werking treden is per 1 juli 2016

Link toegevoegd, 25 november 2016

De regeling is op 7 november 2015 en 1 juli 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. Een inhoudelijke motivatie van het ministerie op de internetconsultatie vind u bij de regeling van 7 november 2015 onder nota van toelichting - internetconsultatie.

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 augustus 2015

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Ontwerpwijziging van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 in de periode van 22 juni tot en met
20 juli 2015 opengesteld voor openbare internetconsultatie. In dit verslag volgen de belangrijkste reacties op hoofdlijnen uit de internetconsultatie. Deze wijzigingsregeling wordt in de Staatscourant bekend gemaakt en treedt zo spoedig mogelijk in werking.