Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vorming Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan de vormgeving en instelling van een Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Dit wordt de opvolger van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

 

IenW wil de MRS juridisch onderbrengen in de Wet luchtvaart. Deze gehele wetswijziging kost minstens een jaar. Het ministerie vindt het belangrijk dat de belangen van omwonenden van Schiphol in de tussentijd goed worden behartigd. Om snel te kunnen starten met de MRS past het ministerie de Regeling CROS aan.

 

Wat is het doel van de MRS?

De MRS wordt een wettelijk overleg- en adviesorgaan over luchtvaartaangelegenheden rondom Schiphol. Dit orgaan gaat zich richten op beleid over leefomgevingskwaliteit en maatschappelijke inbreng leveren aan concrete projecten om hinder te voorkomen of te verminderen. Het MRS verzamelt hiertoe maatschappelijke ideeën, zorgen en aandachtspunten over de kwaliteit van de leefomgeving rondom Schiphol en brengt adviezen uit. Bijvoorbeeld aan het ministerie of aan Schiphol. In die adviezen kunnen meerdere gezichtspunten naast elkaar bestaan.


De MRS gaat gevraagd en op eigen initiatief adviseren, denkt na over de leefomgevingskwaliteit en brengt de gedachten hierover naar voren. Dat wordt allemaal in deze regeling vastgelegd. 

 

Uw reactie

In deze internetconsultatie kunt u van 13 februari tot en met 27 maart via deze website reageren op de aanpassing van de Regeling transitie CROS-MRS en de toelichting.

 

Wij horen graag of u zorgen, aandachtspunten of ideeën heeft over de MRS. Bijvoorbeeld over hoe de MRS bestaande en nieuwe groepen belanghebbenden aan zich kan binden?

 

De kerntaken, de structuur en het lidmaatschap van de diverse leden van de MRS zijn eerder samen met de betrokken belanghebbenden en omwonenden ontworpen. Een reactie op deze delen leidt mogelijk niet tot een verandering in de regeling.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie41 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties