Vorming Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 27 maart 2023

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de regeling en de toelichting.

Wij horen graag van u of u zorgen, aandachtspunten of ideeën heeft over de MRS. Bijvoorbeeld over hoe de MRS bestaande en nieuwe groepen belanghebbenden aan zich kan binden?

De kerntaken, de structuur en het lidmaatschap van de diverse leden van de MRS zijn eerder samen met de betrokken belanghebbenden en omwonenden ontworpen. Een reactie op deze delen leidt mogelijk niet tot een verandering in de regeling.
Interessant voorstel, dat op termijn weleens een voorbeeldfunctie zou kunnen hebben voor andere initiatieven om grote groepen burgers te betrekken bij de vorming en/of aanpassing van beleid dat hen raakt.

Het lijkt mij daarom belangrijk de nieuwe wetgeving te splitsen in minimaal twee delen:
- generieke regelgeving omtrent organen die als doel hebben maatschappelijke vraagstukken (zoals gevoeld door burgers) en mogelijke oplossingsrichtingen (aangereikt en onderbouwd door deskundigen) in kaart te brengen en de relevante achtergrondinformatie te ontsluiten;
- aanwijzing van specifiek de MRS als een dergelijk orgaan voor maatschappelijke vraagstukken die te maken hebben met Schiphol.

In het huidige voorstel zijn het generieke en het specifieke deel onnodig met elkaar vervlochten, wat op langere termijn extra werk kan betekenen om de zaken alsnog van elkaar te scheiden.