Wijziging Participatiewet in verband met categoriale bijzondere bijstand voor alleenverdieners

Een samenloop van regelingen pakt voor een groep alleenverdienershuishoudens met een combinatie van inkomstenbronnen nadelig uit. Hierdoor hebben zij een inkomen onder het bestaansminimum. Met dit wetsvoorstel biedt de regering een tijdelijke, uitvoerbare oplossing voor deze problematiek. Omdat een fundamentele oplossing via de fiscaliteit pas per 2028 mogelijk is.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 22 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: